voor een grondige aanpak

Grondverzetbedrijf Bisschop kan allerhande werkzaamheden verrichten op het gebied van grondwerk. Denk hierbij aan:

  • het aanleggen van riolering en waterafvoer;
  • het uitgraven en aanvullen van bouwputten en kelders;
  • het aanleggen van hemelwaterafvoer en riolering;
  • het aanbrengen van zand en puinfundering;
  • het leveren van zand en grond;
  • het aanbrengen van verharding;
  • het toepassen van grondverbetering;
  • het doorspitten van tuinen;
  • egaliseren.

 

Projecten